Playsuit season never ends

Playsuits are an autumn and winter item just as much as they are a hot summer outfit! The Teddy playsuit with long sleeves works very well combined with tights and sporty shoes. Dresses are still not the way to go for my youngest boyish girl, so playsuits are going strong here.

Playsuits zijn even goed een herfst- en winter item als een hoogzomer outfit. De Teddy plasyuit met lange mouwen kan perfect gecombineerd worden met broekkousen en sportieve schoenen. Jurkjes zijn nog steeds niet ideaal voor mijn jongste kwajongen-meisje, dus playsuits staan hier op repeat.

This cute french terry fabric is the snowlynx wine from the college collection of Elvelyckan design. This playsuit is one item of a whole pile of Teddy’s because Elvelyckan design will print the Teddy pattern in Swedish and English. I did a whole lot of sewing, photographing and I took care of the lay-out of their new ‘cut & sew’ pattern line that will feature several of the WISJ patterns.

Deze schattige french terry is de snowlynx wine van de college collectie van Elvelyckan design. Deze playsuit is één stuk van een hele stapel Teddy’s want Elvelyckan deisgn zal het Teddy patroon uitbrengen in het Zweeds en in het Engels. Ik naaide en fotografeerde de tutorial helemaal opnieuw en ik deed de lay-out van hun ‘cut&sew’ patronen waarin een aantal WISJ patronen zullen ‘herverschijnen’ of hoe zeg je dat. 🙂

While revisiting Teddy, I adapted some steps in the tutorial and I added some cool features. So… in a few weeks, there will be an update here too. I’ll keep you posted.

Tijdens het herevalueren van Teddy paste ik enkele stappen aan en voegde ik enkele coole features toe. Dus… binnen enkele weken zal er hier ook een update van Teddy beschikbaar zijn. I’ll keep you posted.

For now, let’s enjoy the modeling skills of this little handful. She knows how to get away with everything and she’s faster than light when it comes to distroying things. We call her ‘terrorISA’ or ‘demolISA’ from time to time. Luckily she compensates with a whole lot of cuteness.

En nu… genieten van ons nieuwste model. Ze waant zich een echte diva als ik mijn fototoestel bovenhaal. Waar gaat dat heen… Onze deugniet hier komt met alles weg en ze is sneller dan het licht om spullen kapot te maken of te bekladden. We noemen haar soms ‘terrorISA’ of ‘demolISA’. Gelukkig compenseert ze met een berg schattigheid.

Pattern: Teddy playsuit from the Teddy pattern
Fabric: Snowlynx wine college by Elvelyckan Design

Patroon: Teddy playsuit van het Teddy patroon
Stof: Snowlynx wine college van Elvelyckan Design

Posted in Sewing and tagged , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *